Uitvaart verzekeren

Moet ik een uitvaartverzekering afsluiten?

Bedenk daarom éérst wat de wensen voor uw uitvaart zijn en leg deze voor uw nabestaanden vast. Op basis daarvan kan worden bepaald wat de te dekken kosten zijn!

Vervolgens kunt u samen met Klopper & Kramer bekijken welke voorzieningen u daarvoor het best kunt treffen. Ook indien u al een uitvaartverzekering heeft, doet u er goed aan te beoordelen of deze (nog) wel bij uw wensen aansluit.

uitvaartverzekering
maashorst
 1. Naturaverzekering.
  • Deze keert veelal uit in natura, dat wil zeggen in diensten en producten en niet in geld. Dit kan de keuzevrijheid beperken.
 2. Kapitaalverzekering.
  • Deze keert een van tevoren afgesproken bedrag uit. Vaak is de uitkering – en dus de premie – geïndexeerd, dat wil zeggen dat deze meestijgt met de inflatie.
 3. Deposito.
  • Bij deelname aan het Klopper & Kramer Depositofonds worden geen poliskosten en provisies aan u doorberekend en het gehele ingelegde bedrag wordt besteed aan de uitvaart. Anders dan bij een uitvaartverzekering betaalt u bij het Klopper & Kramer Depositofonds geen maandelijkse of jaarlijkse premie, maar een zelf te bepalen bedrag dat u ineens of in enkele termijnen voldoet.
  • U kunt deelnemen ongeacht uw leeftijd en gezondheidstoestand en daarmee is het Klopper & Kramer Depositofonds een flexibele en zekere voorziening, met name geschikt voor 55-plussers.

Verzekeren is een bewuste keuze

Uw wensen, uw gevoel, uw leven: daar bestaat geen standaard voor. Dan moet toch zeker uw uitvaart een persoonlijke gebeurtenis zijn? De meeste mensen staan niet graag stil bij hun begrafenis of crematie. Klopper & Kramer is echter van mening dat praten over uw eigen afscheid getuigt van liefde en respect voor de mensen die u tijdens uw leven dierbaar zijn!

Door uw wensen tijdig vast te leggen beantwoordt u veel vragen waarmee uw nabestaanden geconfronteerd zullen worden in de emotionele periode rond het overlijden. Klopper & Kramer vindt het belangrijk dat de consument, indien nodig, een passende voorziening treft voor de uitvaart. Graag adviseren wij u wat voor u de meest passende oplossing is om de kosten van een uitvaart te dekken.

voorbespreking