Bel voor directe hulp in het geval van overlijden

Uitvaart verzekeren

Uitvaart verzekeren

U staat waarschijnlijk liever niet stil bij uw eigen overlijden. Dat is begrijpelijk. Voor uw nabestaanden is het echter prettig als belangrijke zaken, zoals financiën, vooraf goed zijn geregeld. Daarom raden wij u aan een goede uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaartverzekering vergoedt de kosten die komen kijken bij een begrafenis of crematie. Wanneer u overlijdt, wordt het geld uitgekeerd naar uw nabestaanden, zodat zij niet voor onverwachte kosten komen te staan.

Moet ik een uitvaartverzekering afsluiten?

Bedenk daarom éérst wat de wensen voor uw uitvaart zijn en leg deze voor uw nabestaanden vast. Op basis daarvan kan worden bepaald wat de te dekken kosten zijn!

Vervolgens kunt u samen met Klopper & Kramer bekijken welke voorzieningen u daarvoor het best kunt treffen. Ook indien u al een uitvaartverzekering heeft, doet u er goed aan te beoordelen of deze (nog) wel bij uw wensen aansluit.

 1. Naturaverzekering.
  • Deze keert veelal uit in natura, dat wil zeggen in diensten en producten en niet in geld. Dit kan de keuzevrijheid beperken.
 2. Kapitaalverzekering.
  • Deze keert een van tevoren afgesproken bedrag uit. Vaak is de uitkering – en dus de premie – geïndexeerd, dat wil zeggen dat deze meestijgt met de inflatie.
 3. Deposito.
  • Bij deelname aan het Klopper & Kramer Depositofonds worden geen poliskosten en provisies aan u doorberekend en het gehele ingelegde bedrag wordt besteed aan de uitvaart. Anders dan bij een uitvaartverzekering betaalt u bij het Klopper & Kramer Depositofonds geen maandelijkse of jaarlijkse premie, maar een zelf te bepalen bedrag dat u ineens of in enkele termijnen voldoet.
  • U kunt deelnemen ongeacht uw leeftijd en gezondheidstoestand en daarmee is het Klopper & Kramer Depositofonds een flexibele en zekere voorziening, met name geschikt voor 55-plussers.

Verzekeren is een bewuste keuze

Uw wensen, uw gevoel, uw leven: daar bestaat geen standaard voor. Dan moet toch zeker uw uitvaart een persoonlijke gebeurtenis zijn? De meeste mensen staan niet graag stil bij hun begrafenis of crematie. Klopper & Kramer is echter van mening dat praten over uw eigen afscheid getuigt van liefde en respect voor de mensen die u tijdens uw leven dierbaar zijn!

Door uw wensen tijdig vast te leggen beantwoordt u veel vragen waarmee uw nabestaanden geconfronteerd zullen worden in de emotionele periode rond het overlijden. Klopper & Kramer vindt het belangrijk dat de consument, indien nodig, een passende voorziening treft voor de uitvaart. Graag adviseren wij u wat voor u de meest passende oplossing is om de kosten van een uitvaart te dekken.

Leg uw wensen vast. Wel zo rustig.

Uw wensen, uw gevoel: daar bestaat geen standaard voor. Door onze ervaring weten wij dat het rust geeft wanneer u uw wensen bespreekt en vastlegt. Geheel vrijblijvend en kosteloos kunnen we in gesprek gaan en geven wij inzicht in de mogelijkheden.

Leg uw wensen vast. Wel zo rustig.

Uw wensen, uw gevoel: daar bestaat geen standaard voor. Het is onze ervaring dat het rust geeft wanneer u uw wensen rondom een uitvaart bespreekt en vastlegt. Geheel vrijblijvend en kosteloos kunt u uw wensen met ons bespreken en geven wij inzicht in de mogelijkheden.

Copyright © Klopper & Kramer 2021

Marketing door online marketingbureau Aanpoters