Rouwverwerking

Terwijl uw leven lijkt stil te staan, draait de wereld gewoon verder. Rationeel gezien zul je er naar streven om weer mee te gaan draaien, maar dat gaat niet van het ene op het andere moment. Dit proces is de rouwverwerking. Er is veel onderzoek gedaan naar de verschillende fases van rouwverwerking.

Je bewust zijn van het proces dat je doorloopt en er de tijd voor nemen is belangrijk. Het doel van rouwverwerking moet zijn dat er een nieuwe balans ontstaat waarmee het gemis van een dierbare een plek in je verdere leven krijgt. Soms, als er in dit proces geen vooruitgang zit, als steun van familie en goede vrienden niet voldoende is, kan professionele hulp uitkomst bieden.

Uitvaart in besloten kring