Natuurbegraven

Natuurbegraafplaatsen verschillen van reguliere begraafplaatsen. Een natuurgraf is gelegen in een natuurrijke omgeving, zoals een bos of op de heide. Nabestaanden kunnen in alle rust door het landschap wandelen en het graf bezoeken zonder geconfronteerd te worden met grafstenen en –monumenten van andere overledenen. Dit geeft nabestaanden de rust die zij nodig hebben om het verdriet een plaats te kunnen geven.

Greenleaves_Klopper&Kramer-Nijmegen
maashorst

Grafrust en grafrechten

Een natuurgraf gaat na verloop van tijd op in de natuur. Dit betekent dat u geen grafmonument hoeft te kopen en te onderhouden. Bij een aantal natuurbegraafplaatsen kunt u kiezen voor eeuwige grafrust. Dit betekent dat het graf niet wordt geruimd. U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen vanwege een geloofsovertuiging of omdat u nabestaanden niet wilt belasten met het verlengen van de grafrechten. Bijkomend voordeel is dat u de grafrechten op ieder moment vooraf kunt betalen.

Natuurbegraafplaatsen

Er zijn verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland, ieder met een eigen karakter en unieke kenmerken. De milieuregels van natuurbegraafplaatsen verschillen onderling, maar over het algemeen gelden er voor natuurbegraven met name regels omtrent materiaalgebruik. Het is belangrijk dat al het materiaal afgebroken kan worden door de natuur. Denk hierbij aan het materiaal voor de kist, urn of aankleding van het graf. Het plaatsen van reguliere grafmonumenten en fotolijstjes is dan ook vaak niet toegestaan. Het graf van uw dierbare kan vaak wel gemarkeerd worden met bijvoorbeeld een kei of houten gedenkteken. Natuurbegraafplaatsen in de buurt zijn bijvoorbeeld: Heilig Land Stichting, Heidepol, Mookerheide, Schoorsveld en Maashorst. Kijk ook op natuurbegraafplaatsen.

voorbespreking
natuurbegraven

Natuurbehoud

Wanneer u kiest voor een natuurgraf draagt u bij aan het in stand houden van het natuurgebied waarin de begraafplaats zich bevindt. De graven gaan op in het landschap en de natuur neemt na verloop van tijd haar plek weer in. Een beheerder zorgt voor het behoud van de bestaande natuur en ondersteunt het gebied bij de ontwikkeling van nieuwe flora en fauna.