Mookerheide natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide

Landgoed Mookerheide is een prachtig natuurgebied in Molenhoek, bestaande uit een jachtslot met daaromheen een park en tuinen.

Veel fietsers en wandelaars komen naar Mookerheide om van het schitterende landschap van bossen en open velden, dat rijk is aan verschillende boom-, plant- en diersoorten, te genieten. Het landschap is eigendom van Natuurmonumenten en zal altijd een beschermd natuurgebied blijven.

Sinds 2019 dient een deel van Landgoed Mookerheide als natuurbegraafplaats. Hier kunt u uw laatste en eeuwige rustplaats in de natuur kiezen. 

Begrafenis Nijmegen - Klopper & kramer

Een natuurbegraafplaats kiezen

Om een indruk van het landschap te krijgen, kunt u een bezoek brengen aan het natuurgebied. Dit kunt u zelfstandig doen, maar u kunt ook een afspraak maken. De medewerkers van Landgoed Mookerheide kunnen u dan meer vertellen over de mogelijkheden. 

Op Landgoed Mookerheide kunt u zelf uw laatste rustplek kiezen. Wanneer u een plek vindt die bij u past, kunt u deze reserveren. U ontvangt dan een grafakte met de coördinaten van uw plek en kunt via de app de exacte locatie terugvinden. Wanneer u een plek kiest op de natuurbegraafplaats legt u de grafrechten voor eeuwig vast. Nabestaanden hoeven in de toekomst geen lastige beslissing meer te maken over het verlengen of beëindigen van het grafrecht. 

Door te kiezen voor een natuurbegraafplaats op landgoed Mookerheide levert u een mooie bijdrage aan de natuur. Een deel van de opbrengsten van de begraafplaats worden gebruikt voor het natuuronderhoud van het gebied. Zo kunnen ook toekomstige generaties van dit prachtige natuurgebied genieten.

Waarom? Klopper & Kramer kan u helpen bij het regelen van een natuurbegrafenis.

Wat Klopper & Kramer voor u kan betekenen

Klopper & Kramer kan u helpen bij het regelen van een natuurbegrafenis. We bieden al bijna 100 jaar hulp bij het samenstellen en uitvoeren van een laatste afscheid dat recht doet aan de wensen en levensstijl van de overledene. De wensen en behoeftes van de overledene en de nabestaanden staan bij ons altijd centraal. Wij hebben een luisterend oor en voelen feilloos aan in welke sfeer u afscheid wilt nemen. 

Wilt u meer informatie over natuurbegraven of wilt u weten wat Klopper & Kramer voor u kan betekenen? Bel naar 024-2122336.

voorbespreking

5 duurzame kernprincipes

De bij Greenleave aangesloten bedrijven zorgen ervoor dat zij in hun eigen bedrijfsvoering rekening houden met duurzaamheid. Hiervoor hebben wij gezamenlijk 5 kernprincipes opgesteld, gebaseerd op de internationale richtlijn voor duurzaam ondernemen ISO 26000. 

Onder deze principes vallen een aantal harde eisen, maar ook een aantal ‘zachte’ eisen, die ieder op zijn eigen manier invult. Die kernprincipes zijn als volgt:

 1. De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever
 2. De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering
 3. De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid
 4. De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant
 5. De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven

Keurmerk

Onze organisatie heeft een keurmerk van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Dat keurmerk staat garant voor de volgende zes zekerheden:

  1. Heldere afspraken over uitvoering
  2. Transparante kostenbegroting binnen 24 uur.
  3. Goede organisatie van de uitvaart
  4. Bekwaam personeel
  5. Doelmatige klachtenafhandeling
  6. Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Zie voor meer informatie over het keurmerk: www.keurmerkuitvaartzorg.nl.

Bovendien zorgen wij ervoor dat de uitvaartverzorgers financieel niet afhankelijk zijn van de keuzes die de klant maakt omtrent de uitvaart. Dit voorkomt onwenselijke prikkels bij de advisering van de klant.

Dit zeggen anderen over ons

Alles prima

Prettig, persoonlijk, keurig verzorgd maar niet stijf.
- Haarlem