Eigen uitvaart regelen

U denkt waarschijnlijk liever niet na over uw eigen overlijden en uw uitvaart. Uw eigen uitvaart regelen lijkt daarom misschien wat cru, maar het kan veel rust bieden voor uzelf en uw nabestaanden. Bij Klopper & Kramer kunt u al uw wensen voor uw uitvaart bespreken. Wij kijken samen met u naar alle uitvaartmogelijkheden en leggen uw wensen vast. Zo kunt u bijvoorbeeld zaken als de locatie van de uitvaart, het programma van de dienst en de muziek die tijdens het afscheid wordt gedraaid vooraf bepalen.

maashorst

Rust voor uw nabestaanden

Uw eigen uitvaart regelen kan een enorme steun voor uw nabestaanden zijn. Wanneer niet over uitvaartwensen wordt gesproken, kan er bij uw nabestaanden veel onduidelijkheid ontstaan over hoe u uw uitvaart het liefst zou willen. In een tijd van verdriet moeten zij lastige keuzes maken, wat voor extra spanning kan zorgen. Ook bestaat de kans dat uw nabestaanden het onderling niet eens worden. Weten uw nabestaanden bijvoorbeeld of u liever begraven of gecremeerd wilt worden? Door uw wensen vooraf vast te legen, weten uw nabestaanden zeker dat de uitvaart precies volgens uw wens verloopt. Dit kan hen veel troost bieden. Daarnaast geeft het uzelf veel rust wanneer u weet dat uw nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken over het regelen van uw uitvaart.

Uw wensen vastleggen

Wanneer u uw eigen uitvaart wilt regelen, is het belangrijk uw wensen op papier vast te leggen. Wij kunnen u hierbij helpen, maar dat kunt u ook in alle rust thuis doen. De meeste eenvoudige manier om uw wensen vast te leggen, is door ze op te schrijven en het document op een veilige plek op te bergen. Vertel een aantal mensen die dichtbij u staan dat u uw uitvaartwensen heeft opgeschreven en waar ze het document kunnen vinden, indien u komt te overlijden.

voorbespreking
eigen uitvaart regelen

Eigen uitvaart regelen met een wilsbeschikking

U kunt uw wensen ook officieel vastleggen. Klopper & Kramer heeft een speciale lijst samengesteld waarop u per onderdeel uw wensen kunt vastleggen. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u begraven of gecremeerd wilt worden en of u wilt dat uw uitvaart in openbaarheid of besloten kring plaatsvindt. Ook muziekwensen of een voorkeur voor bepaalde bloemen kunt u in het document kenbaar maken. Licht uw omgeving in over dit document, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Vertel iemand die u vertrouwt waar u het document opbergt. Zo kan diegene het document opzoeken in geval van overlijden. Download ons formulier en leg uw wensen voor uw nabestaanden vast.

Inzicht in de kosten

Een voordeel van uw eigen uitvaart regelen en uw wensen duidelijk in kaart brengen, is dat u op deze manier gelijk inzicht krijgt in de kosten van de door u gewenste uitvaart. Dit is een mooi moment om na te denken over hoe uw uitvaart betaald gaat worden. Het geeft u en uw nabestaanden rust wanneer u dit goed geregeld heeft. U kunt ervoor kiezen uw uitvaart te betalen uit eigen middelen, maar u kunt er ook voor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten of deel te nemen aan het Klopper & Kramer Depositofonds. Een deposito is een eenmalige storting van een geldbedrag. Het geldbedrag wordt veilig en rentedragend voor u bewaard en komt vrij bij overlijden.  Dit bedrag zet u vast om de kosten voor uw uitvaart te dekken.  

Uitvaartwensen bespreken

U kunt geheel vrijblijvend en kosteloos uw uitvaartwensen met ons bespreken. Ook wanneer u geen naderend afscheid verwacht. Vanzelfsprekend geven wij u graag inzicht in de kosten. Heeft u vragen over het vooraf regelen van uw begrafenis of uitvaart? Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch, 024 – 323 4444, of per e-mail, post@kk.nl.