Depositofonds

Wat

De onafhankelijke Stichting Deposito Fonds Klopper & Kramer beheert gelden van mensen die hun uitvaart geheel of gedeeltelijk, vooruit hebben betaald.

Waarom

Vindt u het een prettig idee om zelf voor uw eigen uitvaart te betalen en hier niet uw nabestaanden mee te belasten?
Kunt u door ziekte of hoge leeftijd niet meer terecht bij een verzekeringsmaatschappij?
Of hebt u sowieso  niet veel op met uitvaartverzekeringen?
Geeft u er de voorkeur aan dat Klopper & Kramer de uitvaart verzorgt?
Zoekt u naar mogelijkheden om uw fiscale Box3-vermogen wat te verlagen?
Wilt u vast een reservering doen voordat u uw vermogen moet besteden aan een verpleeg- of verzorgingshuis?

Dan kan de Stichting Deposito Fonds Klopper & Kramer waarschijnlijk iets voor u betekenen!

Hoe

Er wordt een overeenkomst opgemaakt waarin is vastgelegd dat het geld uitsluitend en alleen kan worden besteed aan uw uitvaart.
In principe kunt u ieder gewenst bedrag daarvoor storten aan de stichting, maar in de meeste gevallen wordt het bedrag samen met Klopper & Kramer geschat en gerelateerd aan uw uitvaartwensen.
Na de storting ontvangt u een deposito-bewijs en jaarlijks een overzicht van uw tegoed met de bijgeschreven (marktconforme) rente.

We maken graag een afspraak met u.